W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, dostosowując serwis do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Prosimy o zapoznanie się z naszym Regulaminem

zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „METALBUD”

KONTAKT Z NAMI


Mogą Państwo kontaktować się z nami w następujący sposób:
1. mailowo: sklep@metalbud.eu
2. telefonicznie: 17 5843632, 695 411 053
3. listownie na adres: PPH METALBUD Piotr Fijołek, Rzędzianowice 222, 39-300 Mielec.


DEFINICJE

1. Sklep/Serwis – sklep internetowy na stronie internetowej: sklep.metalbud.eu
2. Użytkownik/Klient – podmiot korzystający ze Sklepu.
3. Regulamin – ten Regulamin.
4. Sprzedawca – P.P.H. METALBUD Fijołek Piotr, Rzędzianowice 222, 39-300 Rzędzianowice (gmina Mielec, pow. Mielec, ), NIP 817-100-03-24, podmiot rejestrujący: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Ministra Rozwoju.
5. Administrator Danych Osobowych – Sprzedawca.
6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin jest integralną częścią wszystkich umów zawieranych ze Sprzedawcą i obowiązuje zarówno wobec konsumentów, jak i innych podmiotów.
2. Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, a w przypadku braku zgody na jego postanowienia prosimy o nie składanie zamówień. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z Serwisu równoznaczne jest z akceptacją w całości Regulaminu.
3. Terminy oznaczone w dniach liczone są w dniach kalendarzowych, chyba że postanowiono inaczej.


SKLEP


1. Rejestracja oraz korzystanie ze Sklepu są bezpłatne.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE: Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu; aktywne konto poczty elektronicznej; zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej, ustawienie minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280x1024, włączenie Javascript oraz możliwości zapisywania plików Cookies.
3. REJESTRACJA
a. Użytkownikiem Sklepu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.
b. Jedna osoba/podmiot może mieć jednocześnie jedno konto w Sklepie.
c. Rejestracji w Sklepie dokonuje się poprzez wybranie na stronie głównej Serwisu opcji „Stwórz konto” a następnie wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych i kompletnych danych wymaganych w formularzu.
4. LOGOWANIE: Po zarejestrowaniu się w Sklepie kolejne logowania następują poprzez wpisanie adresu e-mail oraz hasła, podanego i ustalonego podczas rejestracji.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych lub oprogramowania używanego przez Klienta możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych danych.
7. USUNIĘCIE KONTA: W celu usunięcia konta prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

OFERTY


1. Państwa zamówienia będą realizowane na podstawie warunków oferty, która obowiązywała w momencie złożenia zamówienia.
2. Do momentu złożenia zamówienia zastrzegamy możliwość dokonania zmian w treści każdej oferty, w tym zmiany ceny produktu, wprowadzania i odwoływania ofert promocyjnych albo anulowania oferty.
3. Zdjęcia produktów zamieszczone w ofertach obrazują typowy ich wygląd, co ma na celu umożliwienie Państwu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o nich. W przypadku wystąpienia niewielkich różnic pomiędzy zdjęciem produktu, a jego faktycznym wyglądem, nie stanowi to o niezgodności towaru z umową zawartą z nie-konsumentem.
a. Użytkownik, w celu usunięcia wątpliwości może przed złożeniem zamówienia zażądać przesłania indywidualnego zdjęcia oraz dodatkowych informacji o konkretnym produkcie, który go interesuje.
4. Oferty promocyjne nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.

 
ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia składane są w Sklepie poprzez wybór produktu (wybranie guzika Dodaj do koszyka), zalogowanie się, wypełnienie formularza adresowego, wybranie opcji dostawy oraz wybranie guzika „Potwierdzam zamówienie”.   
2. Zamówienie złożone jest w momencie kliknięcia w guzik „Potwierdzam zamówienie”, co jest równoznaczne z nieodwołalnym przyjęciem oferty Sprzedawcy i zawarcia z nim umowy na warunkach oferty, zamówienia i Regulaminu.
3. Wybranie guzika „Potwierdzam zamówienie” wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar.
4. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest podanie prawidłowych i kompletnych danych Zamówienia, umożliwiających jego realizację.
a. Podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych powoduje brak złożenia zamówienia oraz brak możliwości jego zrealizowania.
b. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych zamówienia.
5. W przypadku wątpliwości co do faktycznego zamiaru dokonania zakupu albo wiarygodności podanych danych podejmiemy z Klientem próbę kontaktu. W przypadku braku kontaktu w ciągu 7 dni albo weryfikacji negatywnej nie wyślemy zamówionego towaru za pobraniem, o czym poinformujemy mailowo, podając inny sposób dokonania płatności.
6. BRAK TOWARU: W przypadku braku towaru oraz braku możliwości ściągnięcia go od producenta w dogodnym dla Państwa terminie, zostanie zaproponowany zastępczy towar.
a. Mogą Państwo wówczas albo skorzystać z nowej propozycji albo anulować zamówienie.
b. W przypadku braku kontaktu z Klientem w ciągu 10 dni od poinformowania go o braku towaru, strony przyjmują, że anulował on transakcję i zażądał zwrotu wpłaconych środków.
7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.
8. Po złożeniu Zamówienia otrzymują Państwo niezwłocznie wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie umowy sprzedaży zgodnie z zamówieniem.


CENY I PŁATNOŚĆ


1. Wszystkie ceny towarów oferowanych w Sklepie są podane w złotych (PLN), są cenami brutto i zawierają obowiązujący w chwili złożenia zamówienia podatek VAT.
2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że oferta stanowi inaczej.
3. PŁATNOŚĆ: Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie w następujący sposób:
a. Przedpłata na konto Sprzedawcy: 78 1140 2017 0000 4802 1309 3837 (mBank),
b. Przedpłata za pośrednictwem serwisu transferuj.pl (obsługiwanego przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul.  Św.  Marcina 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 777-306-15-79),
c. Płatność za pobraniem, tj. przy odbiorze u kuriera doręczającego.
4. Dokonują Państwo wiążącego wyboru płatności i sposobu dostawy towaru w formularzu Zamówienia. Po złożeniu zamówienia zmiana w tym zakresie nie jest możliwa.
5. BRAK PŁATNOŚCI: Klient powinien dokonać płatności za towar wraz z kosztami dostawy w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia - decyduje moment wpływu środków do Sprzedawcy.
a. W przypadku naruszenia tego terminu zamówienie zostaje anulowane.
b. W przypadku anulowania trzech transakcji z powodu nieotrzymania wpłaty konto Klienta w sklepie zostaje zablokowane.
6. Zawarcie transakcji potwierdzone jest dowodem zakupu w formie paragonu lub faktury VAT dołączonej do wysyłanego towaru.
7. Sprzedawca zachowuje własność zamówionego towaru do momentu całkowitej zapłaty za niego.

DOSTAWA


1. Klient wiążąco decyduje o sposobie dostawy zamówionego towaru spośród dostępnych w zamówieniu opcji dostawy.
2. Dostawy realizujemy wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. TERMIN DOSTAWY: Jeżeli oferta nie przewiduje inaczej, dostawa towaru następuje w terminie do 7 dni roboczych od momentu:
a. potwierdzenia zamówienia - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze,
b. wpływu środków na nasze konto - w przypadku zamówień płatnych przelewem.
4. Produkt z informacją w opisie np. “na zamówienie” to towar z wydłużonym okresem realizacji zamówienia. Zamówienia takie realizowane są w terminie podanym w opisie lub uzgadniane indywidualne.
5. Kurier podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki, dzień po dniu (dni robocze).
6. NIEODEBRANIE PRZESYŁKI:
a. Zwrot nadanej przesyłki do Sprzedawcy na skutek jej nieodebrania w terminie skutkuje obciążeniem Klienta kosztami pierwotnego nadania paczki oraz jej zwrotu do Sprzedawcy.
b. Mogą Państwo zamówić ponowną wysyłkę nieodebranego towaru (wyłącznie kurierem), jednak wówczas zobowiązani są Państwo do uiszczenia z góry ww. kosztów, powiększonych o koszt ponownego doręczenia - pod rygorem odmowy ponownej wysyłki.

USZKODZENIE PRZESYŁKI W TRANSPORCIE


1. W chwili dostarczenia przesyłki mają Państwo obowiązek ocenienia jej zewnętrznego stanu pod kątem jej uszkodzeń lub braków, zaś w ciągu 7 dni od jej otrzymania jej wewnętrznego stanu pod kątem uszkodzeń i braków niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze uszkodzenia lub braków w przesyłce prosimy o jej nieodbieranie. Mają Państwo wówczas obowiązek żądania od kuriera sporządzenia protokołu reklamacyjnego (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierającego opis uszkodzenia. Mają Państwo prawo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu oraz prawo otrzymać bezpłatny egzemplarz sporządzonego protokołu. Reklamowany towar należy zwrócić Kurierowi. O zaistniałej sytuacji prosimy nas niezwłocznie poinformować.
3. W przypadku stwierdzenia w przesyłce uszkodzeń niedających się dostrzec przy odbiorze, mają Państwo obowiązek powiadomienia o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki.
4. Informujemy, że zgodnie z ustawą Prawo przewozowe naruszenie powyższych obowiązków może powodować wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki względem firmy kurierskiej, za co nasza firma nie ponosi odpowiedzialności.


ZWROT TOWARU


(prawo odstąpienia od umowy)
1. Mają Państwo prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jego otrzymania.
2. W powyższym terminie mogą Państwo korzystać z otrzymanego towaru jedynie w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego przydatności.
a. Pod rygorem utraty prawa do odstąpienia towaru nie można używać w sposób powodujący utratę przez niego statusu nowości.
3. W celu odstąpienia od umowy powinni Państwo złożyć nam w terminie 14 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz odesłać nam towar:
a. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać dane wymagane obowiązującą ustawą o Prawach konsumenta.
b. Oświadczenie o odstąpieniu mogą Państwo przesłać nam listownie albo mailowo („Kontakt z nami”). Wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu 14 dni. Potwierdzimy niezwłocznie jego otrzymanie.
c. Prosimy o odesłanie nam zwracanego towaru do naszej siedziby najpóźniej w ciągu 14 dni od wysłania nam oświadczenia o odstąpieniu. Wysyłając przesyłkę prosimy odpowiednio ją zabezpieczyć przed jej uszkodzeniem w transporcie.
d. Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta ponoszą Państwo koszty odesłania nam towaru, z którego Państwo zrezygnowali. Nie przyjmujemy zwracanych przesyłek za pobraniem.
e. Zwracany towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu, stanie nowym/fabrycznym, tj. nie noszącym śladów używania, kompletnym (dotyczy to także akcesoriów, opakowań i dokumentacji, także fiskalnej) oraz nieuszkodzonym.
4. Niezwłocznie zwrócimy Państwu cenę towaru wraz z kosztami jego dostawy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania, na wskazane przez Państwo konto bankowe.
5. Jeżeli stwierdzimy, że zwrócony towar znajduje się stanie innym, niż wymaga tego ustawa o prawach konsumenta, dokonamy potrącenia należnego nam odszkodowania z przysługującym Państwu zwrotem ceny towaru wraz z kosztami jego dostawy oraz przedstawimy dowody uszkodzeń lub niedozwolonego użycia towaru.
6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w pozostałych przypadkach, o których w mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
7. W przypadku odesłania nam towaru bez prawa do odstąpienia od umowy, towar odeślemy z powrotem na Państwa żądanie i po opłaceniu z góry kosztów jego wysyłki.
8. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami prawo do odstąpienia nie przysługuje.

REKLAMACJE


(gwarancja/rękojmia)
1. Jeżeli w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru okaże się on wadliwy, prosimy o przesłanie nam reklamacji (np. mailowo/listownie).
2. Reklamacji podlegają wady fizyczne i prawne towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Wadą towaru nie jest wyprodukowanie go zgodnie z podanymi przez Klienta w zamówieniu parametrami, ani normalne jego zużywanie się, jak też uszkodzenie go w sposób mechaniczny/zewnętrzny.
4. W reklamacji prosimy o podanie:
a. Państwa danych kontaktowych.
b. Opisu wady towaru (można także przesłać zdjęcia/film).
c. Preferowanego sposobu załatwienia reklamacji: naprawa/wymiana towaru na nowy/obniżenie ceny/zwrot pieniędzy.
d. Jakiegokolwiek dowodu zakupu u nas towaru.
5. W celu zweryfikowania reklamacji możemy wymagać przesłania towaru na nasz adres i na nasz koszt. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie wysyłanego nam towaru.
6. Reklamacje będą w pierwszej kolejności rozpatrywane w oparciu o warunki gwarancji, a w przypadku ich naruszenia/braku gwarancji - o przepisu Kodeksu cywilnego.
7. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania Państwa reklamacji (wraz z towarem i dowodem zakupu) otrzymają Państwo odpowiedź. Jeśli naruszymy ten termin, reklamacja zostanie z mocy prawa uwzględniona.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji niezwłocznie oraz bezpłatnie usuniemy wadę towaru w preferowany przez Państwa sposób.
9. Mamy prawo zaproponować Państwu wymianę towaru na nowy lub usunięcie jego wady zamiast obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, chyba że towar był już przez nas wymieniany lub naprawiany albo nie został on wymieniony lub naprawiony w terminie.
10. Mamy prawo odmówić wymiany towaru albo usunięcia wady, jeżeli nie jest to możliwe do spełnienia albo wiązałoby się z nadmiernymi kosztami.
11. W razie uwzględnienia reklamacji ponosimy koszty wymiany lub naprawy towaru oraz koszty jego wysyłki w obie strony.
12. Jeśli towar nie będzie miał wady w rozumieniu Kodeksu cywilnego albo upłynie termin na zgłoszenie wady - reklamacja nie zostanie uwzględniona, a towar zostanie odesłany.
13. W stosunku do przedsiębiorców oraz innych podmiotów niebędących konsumentami rękojmia jest całkowicie wyłączona.


Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz osobą kontaktową jest Piotr Fijołek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H. METALBUD Piotr Fijołek z siedzibą w Rzędzianowicach 222, 39-300 Rzędzianowice, sklep@metalbud.eu, tel. 695 411 053.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych (tzw. RODO) oraz tego Regulaminu.
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu i w zakresie niezbędnym do:
a. Świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia założenia oraz korzystania z konta w Sklepie, prowadzenia Sklepu, jak też prowadzenia komunikacji elektronicznej z podmiotami zainteresowanymi ofertą Sklepu.
b. zawarcia, wykonywania oraz obsługiwania umów sprzedaży zawartymi z Użytkownikami, lub podejmowania działań na żądanie osoby której dotyczy przed zawarciem umowy.
c. prowadzenia ksiąg rachunkowych wymaganych prawem.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkowników oraz upoważnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej podanie niektórych danych jest konieczne w przypadku złożenia zamówienia i obsługi Państwa umowy sprzedaży.
6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
a. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy.
b. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą. 
c. podmioty kredytujące / leasingodawcy. 
d. dostawcy systemu ankiet opiniujących. 
e. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
f. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).
g. organy administracji publicznej lub inne upoważnione z mocy prawa powszechnego podmioty.
7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, płeć, NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii.
8. Administrator nie przetwarza danych sensytywnych.
9. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
a. W przypadku prowadzenia korespondencji z podmiotem zainteresowanym ofertą Sklepu – na czas prowadzenia korespondencji.
b. w przypadku założenia konta bez składania zamówienia – na czas 10 lat od rejestracji.
c. w przypadku złożenia zamówienia - przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży oraz deliktów.
d. w pozostałych przypadkach przez okres jednego roku albo do czasu wycofania zgody/wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych.
10. Po upływie ww. terminów Państwa dane zostaną nieodwracalnie usunięte.
11. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
a) wglądu oraz żądania informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,
b) poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania kopii danych osobowych, które Państwa dotyczą, na trwałym nośniku danych,
d) żądania przeniesienia danych osobowych,
e) żądania czasowego wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych,
f) wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest zgoda,
g) żądania usunięcia swoich danych osobowych, po spełnieniu przesłanek z art. 17 RODO,
h) zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych, po spełnieniu przesłanek z art. 21 RODO.
i) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z ww. praw mogą Państwo przesłać nam żądanie listownie bądź mailowo, a my zobowiązujemy się je niezwłocznie wykonać, o czym zostaną Państwo tą samą drogą niezwłocznie poinformowani.
12. POLITYKA COOKIES SKLEPU:
a. Sprzedawca może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze Klienta, które są odczytywane przy połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies).
b. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celu poprawy funkcjonalności Sklepu oraz ułatwienia jego obsługi przez Klientów poprzez zapamiętanie ustawień Klienta, takich jak:
1.  Dodawane przez niego produkty do koszyka,
2.  Przechowywanie loginu, hasła, adresu dostawy, historii zamówień.
c. Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega prawo do swobodnego wstrzymywania funkcjonalności Sklepu z przyczyn technicznych, na czas niezbędny do ich przeprowadzenia (konserwacja serwerów, aktualizacja oferty, zmiana wyglądu witryn, etc.).
2. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia naszych towarów są objęte ochroną prawną. Zgadzamy się na odpłatne ich wykorzystanie, lecz wyłącznie na warunkach Regulaminu.
a) W przypadku użycia naszego zdjęcia przez inny podmiot do celów komercyjnych, poczytujemy to za złożenie nam oferty zakupu licencji niewyłącznej dla danego zdjęcia za cenę 300 zł netto za każde zdjęcie, plus prawo do 50% osiągniętego zysku ze sprzedanego towaru, dla którego użytego tego zdjęcia.
3. Nasza Firma nie korzysta z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów.
4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane prawu polskiemu oraz sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
5. W kontaktach z Państwem nasza firma korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna oraz telefon.
6. Umowy zawierane są z Państwem w języku polskim.
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Państwa na naszym profilu informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019r

Przykładowy formularz do zwrotu:

do pobrania tutaj